FNS

FNS

FNS staat voor een Functionele Neurologische Stoornis.

FNS is een functioneel probleem van het zenuwstelsel. Functionele symptomen kunnen ontstaan na zware overbelasting van het zenuwstelsel na bijvoorbeeld een ongeval, een hevige emotie, een ziekte, ernstige griep bijvoorbeeld, na narcose of een operatie zonder diepe narcose, in aansluiting op paniekaanvallen, maar soms is er geen duidelijke uitlokkende gebeurtenis aantoonbaar.

Een functioneel probleem van het zenuwstelsel wil zeggen dat er geen sprake is van beschadiging, de symptomen zijn dus omkeerbaar. Er gaat echter iets mis in de overdracht van informatie vanuit de hersenen ten aanzien van de aansturing. De manier waarop de hersenen informatie verwerken en het lichaam aansturen, raakt verstoord, met een breed scala aan symptomen als gevolg. Je zou het kunnen vergelijken met een computer: de hardware is intact, maar er is een probleem met de software. Het herprogrammeren van die software door het doen van oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut blijkt helaas niet eenvoudig en vergt veel training. Helaas lukt het ook met veel inzet en training niet alle patiënten om beter te worden. Ongeveer een derde van de FNS-patiënten herstelt op den duur volledig, een derde krijgt de symptomen beter onder controle maar blijft last houden, en nog eens een derde herstelt niet.

Patiënten met FNS kunnen last hebben van een breed scala aan symptomen, zoals:

  • verlammingen
  • verminderd gevoel in hun huid
  • schokkende bewegingen
  • op epilepsie lijkende aanvallen
  • gehoorverlies
  • minder goed kunnen zien
  • pijn
  • loopstoornissen
  • tremoren

Vijftien procent van alle mensen die jaarlijks een neuroloog bezoeken, heeft symptomen van FNS. In Nederland gaat het om 85.000 patiënten, waarvan 3000 er ernstig aan toe zijn. Wanneer de symptomen onbehandeld blijven, door een misdiagnose bijvoorbeeld, is er meestal verergering. Met de juiste behandeling kan daarentegen 70% van de patiënten verbeteren.

Hiervoor is een snelle diagnose en het inzetten van de juiste behandeling van groot belang;

In het verleden hebben veel misverstanden bestaan over FNS. Mensen met FNS werden niet geloofd, of de aandoening werd als psychisch gezien. Hierdoor kregen patiënten een onterecht stigma, of artsen stelden geen diagnose uit angst de patiënt te beledigen. Mede door onderzoek met fMRI ontstaat er inmiddels steeds meer duidelijkheid waar er in de hersenen iets misgaat. Helaas zijn nog niet alle behandelaars voldoende getraind om de symptomen te herkennen, dan wel de juiste diagnose over te brengen en zijn onvoldoende op de hoogte van de laatste stand van onderzoek, zowel wat betreft de diagnose als behandeling.

Gelukkig zijn er steeds meer neurologen, huisartsen en therapeuten die FNS op de juiste manier behandelen.

Behandeling

Stichting FNS maakt zich hard voor betere behandelingsmogelijkheden voor patiënten met FNS. Er is steeds meer inzicht in de effectiviteit van verschillende behandelingen. Speciaal opgeleide fysiotherapeuten spelen daar een belangrijke rol in.

Kijk voor meer informatie op https://www.stichtingfns.nl/

Bij fysiotherapie Breugel is Tanja Beckert aangesloten bij het FNS-net, een netwerk van behandelaren die gespecialiseerd zijn in FNS wil uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk dat patiënten, specialisten en behandelaars met elkaar in contact brengt.

Net als stichting FNS, streeft fysiotherapie Breugel naar het realiseren van de beste zorg voor patiënten met een functionele neurologische stoornis (FNS). De patiënt staat hierbij centraal; er worden behandeldoelen gesteld op basis van wat de patiënt (en eventueel zijn/haar omgeving) wil bereiken.