Parkinson

Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson (ZvP) en wereldwijd maarliefst 10.000.000. De Zvp is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen ZvP. Van trillende handen en depressies tot vastgenageld staan op de vloer en geen initiatief meer tonen. De behandeling en begeleiding bij de ZvP vragen om een hele specialistische en deskundige aanpak. Daarbij moet telkens opnieuw gekeken worden naar de behoeften en de wensen van degene met de ZvP en hun naasten. Een team van zorgverleners, elk vanuit hun eigen specialisme, is daarom betrokken bij de zorg.

Parkinsonnet is een landelijk netwerk met ruim 3400 gespecialiseerde zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en parkinsonverpleegkundigen).

Parkinsonnet brengt niet alleen patiënten en zorgverleners met elkaar in verbinding, maar ook zorgverleners onderling voor een optimale samenwerking en uitwisseling van kennis.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van zorg hierdoor beter is, er sprake is van een kostenbesparing, minder behandelsessies, een beter dagelijks functioneren en minder complicaties bij behandeling door een Parkinsonnet-fysiotherapeut.

(zie: https://www.parkinsonnet.nl/over-pn/wetenschappelijk-bewijs/)

Bezoek www.parkinsonnet.nl voor meer informatie over bijvoorbeeld:

  • De Zorgzoeker (om specialistische zorg in de buurt te vinden)
  • ParkinsonTV (filmpjes met informatie over specifieke onderwerpen)
  • ParkinsonConnect (om kennis te delen)
  • Stripboek voor kinderen met uitleg over Parkinson. 
  • Regionale activiteiten (Er zijn er 10 in de buurt: Parkinsoncafe, boksen, workshops en bewegen op muziek).

Wij streven net als ParkinsonNet naar de beste zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme en hun naasten. De patiënt staat hierbij centraal; er worden behandeldoelen gesteld op basis van wat de patiënt (en eventueel zijn/haar omgeving) wil bereiken. Het leveren van deze zorg doen wij onder meer door onze kennis en kunde te vergroten middels scholingen, (regionale) bijeenkomsten en het ParkinsonNet jaarcongres.

Mocht u meer informatie willen, bel dan naar onze praktijk (0499-475556).

Bij Fysiotherapie Breugel is Michelle Vink aangesloten bij Parkinsonnet.