Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tarief

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, worden behandelingen door de fysiotherapeut (tot een maximum aantal behandelingen per jaar) vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor het totale aantal behandelingen waarop u recht heeft. Indien u geen aanvullende verzekering heeft betaalt u de behandelingen zelf, mits u op verwijzing van een arts wordt aangemeld met een chronische indicatie. In dit geval heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering (Let op: de basisverzekering heeft een eigen risico van minimaal € 385 per jaar).

Betaling

Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie, worden uw behandelingen na afloop van iedere maand gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet het geval is worden de rekeningen naar u gestuurd en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling(en). Vragen en/of onduidelijkheden ten aanzien van nota’s, zorgverzekeraars en behandelkosten kunt u ten allen tijde bij ons kenbaar maken.

Privacy / Geheimhouding

Iedere medewerker van Fysiotherapie Breugel heeft geheimhoudingsplicht.

Verzuim

Zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor uw behandeling. Wanneer u verhinderd bent, dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Met uitzondering van overmacht wegens ziekte, zijn wij bij verzuim zonder tijdige afmelding genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van Fysiotherapie Breugel of de hiertoe bevoegde instantie, zoals politie of brandweer, op te volgen.

Kwaliteitscontrole

Via een tevredenheidonderzoek van Qualiview krijgen onze therapeuten inzicht in de mate van tevredenheid bij onze patiënten. Het is mogelijk hierbij tips en tops achter te laten voor uw therapeut. Uw gegevens zijn automatisch geanonimiseerd, tenzij u aangeeft dat uw gegevens voor de therapeut zichtbaar mogen zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres, uw persoonlijke gegevens zijn uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Klachtenregeling

bij Fysiotherapie Breugel doen wij er alles aan om onze klanten/patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut. Mocht u uw klacht liever met iemand anders bespreken, kunt u terecht bij de leidinggevende, Tanja Beckert. U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen (0499-475556 of info@fysiotherapiebreugel.nl)

Indien u hierna toch liever uw klacht bespreekt met een onafhankelijke klachtenconsultant, kunt u dit doen door een mail te sturen naar klacht@keurmerkfysiotherapie.nl. Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Met een telefoontje maakt u een afspraak

Wanneer u ons belt, maken we direct een eerste afspraak. Dan weet u zeker dat u snel een deskundig advies krijgt. Wij streven ernaar binnen drie werkdagen een afspraak te maken. U kunt ook een e-mail sturen of het contactformulier invullen, je krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut

Sinds januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u zonder verwijzing van een arts of specialist een afspraak kunt maken (de zogeheten Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)).

De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut

zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit

rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent.

Meenemen bij de eerste afspraak

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld je rijbewijs);
  • een handdoek;
  • en indien nodig/aanwezig de verwijzing van de huisarts of brief van de specialist.

Tijdens onze eerste afspraak —van ongeveer een half uur— doen we de intake. we beginnen daarbij met een vraaggesprek om duidelijkheid te krijgen over uw klacht en doen daarna aanvullend onderzoek. Daarna vertellen we wat er precies aan de hand is en hoe we u kunnen helpen. We proberen tevens tijdens diezelfde afspraak u praktische tips en oefeningen mee te geven.

Afzeggen of verzetten

Geen probleem! Laat het ons weten door even langs te komen, te bellen of via een e-mail.

Tot 24 uur voor de afspraak is afzeggen gratis, daarna brengen we de behandeling wel in rekening.