MS

Multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd die een ingrijpende impact kan hebben op nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren.  MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Hieronder worden verstaan: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. In het onderstaande filmpje legt MS Zorg Nederland onder andere uit welke vormen er zijn, welke klachten er voorkomen en hoe MS kan worden behandeld.

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg vorm te geven en toegankelijk te maken.

MS Zorg Nederland initieert, stimuleert en faciliteert de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. Zij zijn vindbaar via de zorgzoeker op www.mszorgnederland.nl.

Fysiotherapie Breugel streeft net als MS Zorg Nederland naar de beste zorg voor mensen met MS. De patiënt staat hierbij centraal; er worden behandeldoelen gesteld op basis van wat de patiënt (en eventueel zijn/haar omgeving) wil bereiken.

Mocht u meer informatie willen, bel dan naar onze praktijk (0499-475556).

Michelle Vink is aangesloten bij MS Zorg Nederland.