Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. De ziekte van Parkinson en MS (Multiple Sclerose) vallen binnen deze groep.

In 2016 waren er volgens het RIVM 645.900 mensen in Nederland bekend bij de huisarts die een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie hebben opgelopen. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

Oorzaken traumatisch hersenletselOorzaken niet-traumatisch hersenletsel
Zonder schedelletsel: (Verkeers)ongeval; Val; Zwaar voorwerp tegen het hoofd; Klap tegen het hoofd; Shaken baby-syndroom.Beroerte/Cerebro Vasculair Accident (CVA): herseninfarct (afsluiting bloedvat);hersenbloeding;
Met schedelletsel: Binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk; binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.Infectie: hersenen (encefalitis);hersenvliezen (meningitis);bloed (sepsis);
 Gezwel/tumor;
 Vergiftiging/intoxicatie (drugs, alcohol);
 Zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie), ten gevolge van: hartstilstand;reanimatie;bijna-verdrinking;afsluiting luchtpijp;rookvergiftiging;
 Epilepsie;
 Waterhoofd/hydrocephalus;
 Stofwisselingsaandoeningen;
 Covid-19 (coronavirus)
 Neurodegeneratieve ziektes, zoals MS, de ziekte van Parkinson, ALS en dementie

Gevolgen

Lichamelijke gevolgen van NAH zijn meestal zichtbaar. Denk aan een gehele of gedeeltelijke verlamming. Cognitieve stoornissen zijn onzichtbare gevolgen. Patiënten en hun naaste omgeving ervaren deze over het algemeen als het meest ingrijpend. Ook iemands gedrag of persoonlijkheid kan na NAH blijvend veranderd zijn. Daarom is kennis van en begrip voor de precieze veranderingen zo belangrijk. Op die manier wordt vermeden dat relaties met familie, vrienden en collega’s onder druk komen te staan.

Voorbeelden van onzichtbare gevolgen hersenaandoeningen

Netwerken

Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH en NAH fysionet Zuidoost Brabant zijn netwerken van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuidoost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een NAH.

Beide netwerken streven naar de best mogelijke zorg bij mensen met een NAH, uitgezonderd de ziekte van Parkinson en MS (daar zijn andere netwerken voor, zie kopje “MS” en “Ziekte van Parkinson”). Het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH richt zich meer op het samenwerken binnen de regio, er zijn dan ook verschillende gespecialiseerde disciplines bij aangesloten, namelijk fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten. Ze werken samen met elkaar en met andere betrokkenen, zoals de huisarts, revalidatiearts, specialist, thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties. De disciplines hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met NAH en hun sociale systeem. NAH fysionet Zuidoost Brabant is een netwerk waarbij alleen fysiotherapeuten aangesloten zijn. Dit netwerk richt zich naast het samenwerken met andere disciplines, ook op fysiotherapeutische kennis over het behandeling van mensen met een NAH.

Extra informatie over deze netwerken kunt u vinden op

http://www.eerstelijnsnetwerknah.nl/ & https://www.nahfysionetzob.nl/

 Fysiotherapie Breugel streeft net als MS Zorg Nederland naar de beste zorg voor mensen met MS. De patiënt staat hierbij centraal; er worden behandeldoelen gesteld op basis van wat de patiënt (en eventueel zijn/haar omgeving) wil bereiken.

Mocht u meer informatie willen, bel dan naar onze praktijk (0499-475556).

Michelle Vink is aangesloten bij NAH Fysionet Zuidoost Brabant en multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH.